Genel Özellikleri

Metasoft Hastam Hastane Bilgi Yönetim Sistemi çalışmaları 2000 yılında başlamıştır. 2001 yılı başında ilk kuruluş Samsun Doğum ve Çocuk Hastanesine yapılmıştır. Kurum ilk olarak Döner sermaye saymanlık muhasebesi, Faturalama ve Ayaktan tedavi ile işe başlamış ve 3 ay gibi kısa bir dönem içerinde sistemi bünyesinde kullanır duruma getirmiştir. Daha sonra kurum Metasoft un diğer sağlık ve idari işlemler modüllerinide kullanarak 2003 başından itibaren otomasyona geçmiştir.

Metasoft Hastam Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı, hastanelerdeki tüm iş süreçlerinin tamamını karşılamakta olup, son teknolojiyi kullanan, öğrenimi kolay, mödüler yapıda ve güvenilirdir.

Metasoft Hastam Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde kullanıcı grupları oluşturularak ayrıntılı yetkilendirme yapılabilmektedir. HYBS sistemimiz Windows ortamında istemci - sunucu mimarisinde çok kullanıcılı olarak tasarlanmıştır. MS SQL veri tabanı üzerinde çalışmakta olup, Oracle veri tabanı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.