Diş Hastaneleri Hasta Yönetim Sistemi

Genel Özellikler


Sanayi devrimi ile hız kazanan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan bilgisayarlar, günümüzde her alanda kullanılmaktadır. Çağdaş teknolojiyi sanayi, ticaret ve üretimde kullanmayan işyeri ve bireyler rekabet ortamında çok gerilerde kalmakta ve zamanın gerisine sürüklenmektedirler.

   Diş hekimliği de teknolojiden nasibini almış, muayene-tedavi planlamalarından laboratuar işlemlerine kadar pek çok alanda vazgeçilmez bir unsur olmaya başlamıştır. Ancak kullanıldığı meslek alanının ihtiyaçlarını karşılamayacak programları içermeyen bilgisayar sistemlerinin aksesuardan başka hiç birşey olmadığı da daima göz önünde bulundurulmalıdır. Özel olarak tasarlanan otomasyon sistemleri diş hekimliği klinik, poliklinik ve hastane sistemlerinde iş-görev akışlarını hızlandırmakta, zaman/maliyet oranlarını azaltmaktadır.

   Diş hekimliği poliklinik, klinik ve daha geniş kapsamlı hizmet üreten Ağız - Diş Sağlığı Merkezleri için tasarlanmış "Dentassist" otomasyon sisteminde hekim ve yardımcı personelin iş yükünü rahatlatan pek çok kolaylıklar düşünülmüştür. Hasta Takip Sistemiyle, sisteme dahil olan hastaların tamamına ait bir bilgi bankası oluşturulabilmekte, kişiye özel anamnez alımından faturalandırmaya kadar geçen tüm tıbbi, laboratuar ve mali aşamalar ile dijital görüntü ilaveleri, tarih hatta dakika aşamasına kadar indirgenerek programdan her an izlenebilme avantajını sunmaktadır. Bahsi geçen yazılım sadece hastaya yönelik hizmetler değil geniş kapsamlı Ağız - Diş sağlığı ünitelerinde demirbaş/sarf malzemelerinin stok seviyelerinden personelin bordro, sicil ve performans değerlendirmelerine kadar geniş bir yelpazede yönetim birimlerine de hizmet edebilmektedir.

   Hazırlanma aşamasında farklı diş hekimliği klinik, poliklinik ve yoğun hasta sirkülasyonu olan birimlerde uzun süreli denediğimiz "Dentassist" kullanıcının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek, işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede gerçekleştirilmesine imkan verecek bir kullanım kolaylığı sunmaktadır.

   Sağlık hizmetlerinde harcanan zamanın değer kazandığı günümüzde hedefimiz işlemleri hatasız ve bir defada yapmak buna bağlı olarak tedavi kurumu ile hastaların karşılıklı mağduriyetlerini önlemek ve memnuniyet faktörünü ön plana çıkartmaktır.

   Bu şartlar altında "Dentassist" diş hekimliği uygulamalarının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve ülkemizdeki bütçe uygulama talimatlarının gereklerini karşılayabilecek hatta gerektiğinde modifikasyonları yapılabilecek önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

   GENEL ÖZELLİKLER:

• Günümüz diş hekimliği hizmetlerini ileri bilgisayar teknolojisinin dışında tutmak imkansızdır.

• Muayenehane, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde hasta kayıtları defter sayfaları arasından çıkartılarak bilgisayar destekli yazılım programlarına aktarılmaktadır.

• Yazılım sadece hasta anamnez bilgilerine değil dijital kamera görüntüleri ve radyografileri de arşivleme yeteneğine sahiptir.

• Teşhis ve tedavi uygulamaları Sağlık Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı kriterleriyle uyumlu olduğundan resmi faturalarda zaman kaybını önlediği gibi mükerrer işlemleri de engellemektedir.

• Hayati öneme haiz anamnez bulguları tüm planlama ve tedavi aşamalarında hekimi ekrandan uyararak dikkatinden kaçmasını engellemektedir.

• Tüm klinik verilerin tek bir merkezi ünitede toplanabilmesine imkân vermektedir.

• Tüm hasta girişleri T.C. kimlik numarası esas alınarak yapıldığından herhangi bir hata veya karışıklığa meydan vermemektedir.

• Birden çok hekimin çalıştığı, farklı uzmanlıkların yer aldığı geniş kapsamlı ünitelerde her bir hekimin faaliyeti, performans değerlendirmesi merkezi ünitede izlenebilmektedir.

• İlk müracaatta hasta ağzının durum tespiti yapılıp tedavi planı oluşturulurken aynı anda maliyet analizi de yapılabilmekte ve hasta her konuda aydınlatılabilmektedir.

• Resmi hastalar dışında kalan uygulamalarda Türk Diş Hekimleri Birliğinin Asgari Ücret Tarifesi değerlerinin otomatik olarak uygulanma imkânı bulunmaktadır. Bu rakamları her yıl veya dönemsel olarak yenileme olanağı sunmaktadır.